<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Tuesday, June 05, 2007


باز هم راجع به رادیو زمانه 


چندی پیش راجع به رادیو زمانه مطالبی نوشته بودم (اینجا و اینجا) ولی اینروزها چند نکته برای من روشن نیست و آن اینکه مدتی است کیهان شریعتمداری مرتب از "براندازی نرم" به کمک دولت هلند از طریق ان جی اُ های زنان و همینطور رادیو زمانه و شهرزاد نیوز (یکی از سایتهای خبری "برانداز نرم" که هزینه آن هم همان ارگانی که هزینه رادیو زمانه را پرداخت میکند، تأمین میشود) مینویسد. مدتی هم هست که حسین درخشان به عنوان نیروی کمکی پشت جبهه به کمک این امنیتی و شکنجه‌گر سابق شتافته است و آندو به هر حرف و اندیشه دیگری به غیر از نظر آقایانی که در تهران به اریکه قدرت تکیه زده میتازند و برچسبهایی مانند وابسته و نوکر اجنبی و جیره‌خوار و ... به دلخواه خودشان به دگراندیشان میچسبانند.
یادتان میآید که روزنامه نگاران ایرانی پس از برگشتن از هلند چگونه سیم جیم شدند؟ یادتان میآید که چگونه از سفر خبرنگاران و فعالین زنی که به دعوت شهرزادنیوز برای کلاس آموزشی به هند ممانعت به عمل آمد و به بهانه اقدام علیه "امنیت ملی" چهارتای آنها دستگیر شدند؟ فکر کنم که آنها هیمن روزها هم دادگاهی خواهند شد.
خوب مگر رادیو زمانه همان رادیویی نیست که با پول دولت هلند یعنی همان شیطان کوچک* و دیگر موسسات امپریالیستی برای "براندازی نرم" راه اندازی شده. پس چگونه است که آقای درخشان برای این رادیوی "برانداز" نوشته‌ای میفرستد و آنها هم آنرا درج میکنند ( خوب البته میدانم که خط فکری این مقالهء آقای درخشان دقیقاً سیاستهای رادیو زمانه را نمایندگی میکند ولی خوب باز هم جای سوال دارد که چرا بدون هیچگونه توضیحی از کسی که وجود این رادیو را در خط اجرای سیاستهای "نئوکانها" در ایران میبیند و به زیر سوال میبرد، نوشته ای درج میشود؟)
البته که حتماً آقای درخشان حق الزحمه ای دریافت نکرده اند چون این پول حلال نیست و از سوی دولت هلند و موسسات امپریالیستی که میخواهند بساط "پست کلنیالیزم" را در ایران براه اندازند تامین شده است.
حالا که به اینجا رسیدیم، میخواهم یک سوالی را که مرتب ذهن مرا قلقک میدهد را هم مطرح کنم و آن اینکه چگونه است که آقای مهدی جامی (مدیر رادیو زمانه) بدون هیچ سیم جیم شدنی راحت به ایران سفر میکند و برای ایشان هیچ یک از آن اتفاقهایی که برای خبرنگاران و فعالین زن به بهانه ارتباط با رادیو زمانه و شهرزادنیوز روی داد، پیش نیامد؟؟ هوم... دارم یواش یواش به نتایج شومی میرسم، شما چه؟
.
*************
.
*- تیتر اصلی چنین بوده است: "پول شیطان کوچک (هلند) را نمی‌خواهیم". نویسنده این مقاله توماس اردبرینک ژورنالیست هلندی است، که همسر ایرانی دارد ( نيوشا توکليان ) و در ایران زندگی میکند ... فکر میکنم چلوکبابی های نزدیک دفتر کیهان کار خودشان را کرده اند.

Labels:

گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?