<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Tuesday, December 23, 2008


رو که نیست سنگ پای .... 


هر از چند گاهی رژیم "وقیح" ولایت فقیه به پرو پای این دولت و آن دولت می پیچد که چرا با شهروندان ما (ایرانیان) چنین و چنان رفتار میکنید. نه آنکه خودشان رفتارشان با شهروندان ایرانی بسیار انسانی بوده و بر اصول حقوق بشر میباشد، میخواهند هم که ایرانیان در سراسر دنیا با عزت و احترام رفتار شود. رو که نیست سنگ پای ....
...
در همین مورد چندی پیش نوشته ای خواندم با عنوان بکارت و حقارت که خواندن آنرا به همه توصیه میکنم!
.
در بی بی سی آمده بود که اخیراً کبوتر بخت بر سر دانمارکی ها به پرواز درآمده و سفارت ایران در کپنهاگ به دولت دانمارک به خاطر بدرفتاری ماموران فرودگاه با ایرانیان اعتراض کرده. چندتن از ایرانیان و همینطور افغانی برای این خبر کامنت گذاشته اند که من آنرا در زیر آورده ایم:
.
نفر اول: من دراروپا محصلم ، به اين دليل مسافر خطوط هوايی مختلف وبخصوص هما هستم. درهيچ فرودگاهی دلهره واضطراب بی دليل ورفتار ناراحت کننده به اندازه وطن خودم نديدم!هيچ کجا نگران همراه داشتن يک مجله يا کتاب که لزوما پلی بوی يا ايات شيطانی نيست، نبودم جز در کشور خودم يا دلهره داشتن يک سي دي، دی وی دی و يا نگرانی از ارزيابی گمرکی برای چند تيکه سوغاتی با محدوديت. رفتارهموطن سپاهی من که مسئول حفظ امنيت منه به گونه ای که نفسم دروطنم به شماره ميفته! منشا بدرفتاری بامن، خونه منه، انتظارازديگران بي دليله!!!
.
نفر دوم: بعنوان یک ایرانی که به جهت شغلی مرتبا در مسافرت های بین المللی هستم باید بگویم که تنها جایی که بیشترین بی ادبی را به مسافر می بینم در فرودگاه های ایران است و چنانچه کاری بخواهد بشود باید از خود ایران شروع شود.
.
نفر سوم: با عرض سلام اگر ميخواهيد طعم واقعی تبعيض را بچشيد برويد ايران و برای يک ماه به عنوان يک افغانی درآنجا زنده گی کنيد.يعنی هرجا رفتيد بگوييد من افغانی هستم.بعدآ دست مامورين تمام فرودگاه های دنيا را خواهيد بوسيد.
احمد، لندن
.
نفر چهارم: نوع برخورد بسته گی دارد به اخلاق خود شخص ، اعم از دنمارکی ، افغانی ، ایرانی و........ کس حق توهین به شخص دیگری را ندارد ولو که کشورش هر چه باشد .اما من بد ترین برخورد را در فرودگاهء تهران دیدم چون من اهل افغانستان بودم و جای تعجب به من اینجا بود که این مامورین حتی با ایرانی های خود شان برخورد همسان من داشتند . مهسا، کابل
.
نفر پنجم: ما ايرانی ها ملت بزرگی هستيم ولی مشکلات باعث شده تحمل ها کم بشه.من چندين بار در فرودگاه های اسيا و استراليا توقف داشته ام و فکر می کنم بيشترين بی احترامی ها در فرودگاه های ايران بهم شده. گرچه گاهی اوقات فرودگاه های خارج هم بخاطر ايرانی بودن نسبت به ما حساستر ميشن اما هميشه مودب برخورد کرده اند.
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?