<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Wednesday, May 14, 2008


FOOTBALL UNDER COVER 


.

زمانی که راجع به این بازی فوتبال در خبرها خواندم و عکسهای مربوط به آنرا دیدم کمی اعصبانی شدم که چرا زنهای آلمانی این خفت و حقارت را می پذیرند و تن به همه دستورات احمقانه مقامات ایرانی میدهند که فقط با تیم زنان ایران مسابقه ای داشته باشند؟ به خصوص که این بازی خود میتواند به عنوان ابزاری تبلیغی مورد استفاده جمهوری اسلامی قرار بگبرد. ولی بعد از دیدن این فیلم متوجه شدم که در قضاوتم کاملاً اشتباه کرده ام.

اگر چه مقامات امنیتی موفق شدند که این مراسم در ایران بی سر و صدا برگزار شود، ولی آنقدر ها هم به نظر تیزهوش نبودند که از آن در خارج از کشور به نفع خود استفاده تبلیغاتی کنند. البته در فیلم به روشنی اختلافات مقامات ایرانی بر سر این موضوع نشان داده میشود. مقامات ایرانی با شل کن سفت کن کردنهایشان نشان میدهند نمیدانستند که با این موضوع چه باید بکنند. در ضمن همانطور که شاید شما هم میدانید مسابقه برگشت این بازی در برلین تنها چند روز قبل از روز تعیین شده به وسیله مقامات ایرانی لغو شد، که باز شاهدی است از گوه گیجه داشتن آنا بر سر این موضوع. و حالا با آمدن این فیلم در سینماهای اروپا و آمریکا باری دیگر نگاه غیر ایرانی به مسئله زنان ایرانی و مقاومت آنها در مقابل این رژیم ارتجاعی و ضد زن بیش از پیش جلب میشود.

گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?