<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Wednesday, December 05, 2007


دشمن ملت ایران کی است؟ و کجا است؟ قیمت بشکه نفت به صد دلار رسید.
خود دولتمردان حکومت عدالت اسلامی میگویند که میلیاردها دلار هپل و هپو شده است،
رنیس جمهور مهرورز هم نمیداند که این پولها کجا رفته.
راستی رئیس جمهور برای اداره کجا انتخاب میشود؟

البته در ایران باید همه چیزمان به هم بیاید دیگه. رئیس جمهور کشورمان را امام زمان برای این بالای سر ما فرستاده است تا هر چند روزی بگوید اسرائیل باید از روی نقشه محو شود و داشتن بمب اتمی هم حق مسلم ایشان است. بعد هم به جای اینکه دیگران به وی بگویند: جناب آقای دکتر، این سیاست را صدام حسین هم اجرا کرد و ببین چه بر سر خودش و مردم عراق آورد، برعکس هندوانه زیر بغلش میگذارند و در این بادکنک، یعنی همان دکتر هوشمند ما، بیشتر میدمند. .... و همین روزها است که این بادکنک بترکد و کثافات آن اول بر روی سر و صورت خود این باد کنندگان بپاشد.تصویر بالا بچه های حادثه ديده بر اثر آتش سوزی، به علت ایمن نبودن بخاری مدرسه، در روستای درودزن مرودشت از توابع شيراز را نشان میدهد. بقیه عکسها را (البته اگر میدانید که میتوانید تحمل کنید ) در اینجا نگاه کنید.

راستی، آقای دکتر مهندس رئیس جمهور مهرورز گفته که ایران تا چهل سال دیگر به ژاپن میرسد. یاد گفته یک بابای دیگر میافتم که سی سال پیش میگقت ایران به دروازه های تمدن بزرگ رسیده است.

از بزرگی نقل میشود که: تاریخ دوبار تکرار میشود . یک بار به صورت تراژدی و یک بار به صورت کمدی. ولی برای ما ایرانیان هر دوبارش تراژیک است .
------------------------
تصویر اول از فتوبلاگ کسوف
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?