<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Tuesday, July 24, 2007


.... 


اول این خبر را بخوانید:

شادي صدر ، فعال زنان و وكيل دادگستري صبح روز دوشنبه اول مرداد ماه با احضاريه كتبي به دادسراي انقلاب فراخوانده شد.در احضاريه صدر، كه از سوي دفتر دادياري ويژه امنيت دادسراي انقلاب صادر شده ،‌ مطلب " اگر وكيل انتخاب نموده ايد، معرفي نماييد و اگر كسي را به عنوان شهود داريد، قبل از موعد مقرر معرفي كنيد،"، خط خورده است. همچنين در اين احضاريه سه روز مهلت براي معرفي به دادسرا داده شده است. دو روز پيش، محبوبه عباسقلي زاده نيز به همين معاونت احضار شده بود. شادي صدر و محبوبه عباسقلي زاده دو تن از فعالان جنبش زنان هستند كه در روز 13 اسفند به همراه 31 تن ديگر از فعالان اين جنبش بازداشت شدند و پس از آزادي 31 نفر ديگر، 16 روز در بند 209 زندان اوين بازداشت بودند. شادي صدر مدير و موسس موسسه "راه توانمند زيستن" (راهي) بود كه در زمان زنداني بودن وي، پلمپ شد و هنوز اجازه فعاليت دوباره پيدا نكرده است. صدر به همراه عده اي از وكلاي همكارش ،‌مسووليت رسيدگي حقوقي به پرونده زنان آسيب ديده اجتماعي را كه توان مالي دفاع حقوقي از خود را نداشتند ، به طور رايگان و با حمايت مالي يك موسسه غير دولتي هلندي به عهده گرفته بود. وي بارها درباره نوع فعاليتش در اين موسسه ، اهداف و فعاليتها به صورت كتبي ، شفاهي و نيز در رسانه ها توضيح داده است. در طول يك سال فعاليت موسسه راهي، نزديك به 1000 زن بي پناه، توانستند از مشاوره رايگان حقوقي بهره مند شوند يا با داشتن وكيل از خود در محاکم قضايي دفاع كنند.
.
خوب حالا اگر شما جای یکی از آن هزار زن بودید:
فکر نمیکردید که باز هم به یک موسسه غیر دولتی خارجی که بیشتر از قوانین کشورمان، بیشتر از مسئولان و دولتمردان کشورمان به فکر ما زنان بی پناه و مستمند است؟
فکر نمیکردید که چرا مسئولان این مملکت به فکر مردم این سرزمین نیستند و برای ایشان شیعیان جنوب لبنان و مسلمانان بوسنین و شیعیان طرفدار مقتی صدر و حتی نئو فاشیستهای سراسر جهان و.... مهم تر است و با دست و دل بازی به آنها کمک مالی میکنند، ولی برای من یعنی زنان این سرزمین اگر کمکی هم از سوی یک سازمان غیر دولتی خارجی برسد، مانع از آن شده و وکلا ، دست اندکاران و دلسوزان ایرانی دیگر به جرم " اخلاگر امنیت ملی" روانه دادگاه و زندان و میشوند؟
فکر نمیکردید که پس باز هم به خارجی ها غیر مسلمان، ما که از هموطنان مسلمان چیزی ندیدیم جز قوانین تبعیض آمیز، و بی پناهی و بی چاره گی در مقابل آنها؟
فکر نمیکردید که ...
و در آخر فکر نمیکردید که چرا یک عده ای از آنور آبها که از همه حق و حقوق شهروندی دموکراسی غربی برخوردارند به شما میگویند صدایتاد در نیاد و الا جنگ میشه. بدون اینکه فکر کنند خوب کی شرایط جنگ را در اینجا دارد مهیا میکند؟
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?