<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Thursday, June 28, 2007


هر دم از این باغ بری میرسد... 


داشتم این نوشته را میخواندم که رسیدم به اینجا:
...،حضرت فاطمه دختر پیامبر نیز در نکاح حضرت علی (ع) بود .معروف است حضرت علی ، در زمان حیات پیامبر ، تصمیم داشت ،که زن دیگری را به نکاح خود در آورد ،و پیامبر مانع آن شد. اما بعد از رحلت حضرت رسول ، امام اول شیعیان ، مجموعأ 11 زن ، حضرت امام حسن (ع) 62 زن ، حضرت حسین(ع) 5 زن داشتند. بی جهت نیست که حجت الاسلام محسن قرائتی که در جمهوری اسلام ناب محمدی آقای خمینی ، مسئولیت سواد آموزی (چه سواد وچه علمی ؟ مهم نیست ) و ستاد اقامه نماز را دارد ، در رابطه با آسیب شناسی اجتماعی ، از جنبه اسلامی ، چنین اظهار فضل می کنند: الان تمام آسیب های ما از دو سوراخ است؛شهوت و غفلت .اولی با ازدواج حل می شود ،دومی با نماز. حالا می فهمم چرا پیامبر گفته است : من ازدنیای شما ،دو چیز را دوست دارم، زن را و نماز را .چون این دوتا یک خاصیت دارند و جلوی فساد را می گیرند.(سایت اطلاعات نت -20 ژوئن 2007)...
... دیدم نمیشود از آن گذشت و با دیگران در میان نگداشت و خوب از آنجائیکه من لینکدونی ندارم آنرا اینجا آوردم.
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?