<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Sunday, May 06, 2007


نمایشگاه کتاب به سبک درگاه خلافت ولی فقیه 
.......
.
- چندی پیش گزارشی از ترکمنستان دیدم که خلیفه آنجا (صفرمراد نيازُف) که یک زمانی هم رهبر حزب کمونیست ترکمنستان بوده کتابی نوشته به نام "روح نامه" که خداوند بزرگ آنرا بوسیله ندا به قلب ایشان هدایت ساخته اند و این بزرگوار هم آنرا نوشته و به چاپ رسانده و در حد قرآن هم مقدس میباشد و همه و در همه جا باید آنرا در ترکمنستان بخوانند، در مدرسه و دانشگاه و .... خلاصه هر روز و هرکجا. ایشان ( البته دیگر این رهبری که از آسمان به وی وحی میرسید زنده نیست) چون سیستم پزشکی و درمان ترکمنستان را خیلی عالی و در حد سوئیس میدانسته اند، پزشکان اجازه نداشته و ندارند که بگویند مریضی به توبرکولوز مبتلا است، والا هم خود آن پزشک و هم همهء افراد خانواده اش به جرم اقدام "علیه امنیت ملی" زندانی سیاسی شناخته خواهند شد. البته از آنجائیکه نمیگویند خود آن رهبر بزرگ ترکمنستان چگونه در دسامبر گذشته دارفانی را وداع گفته است من حدس میزنم به توبرکولوز مبتلا گشته بوده اند.
د.
یک جورائی همه چیز ترکمنستان دارد شبیه ما میشود، نه؟ جریان چیست؟؟
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?