<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Sunday, April 15, 2007


...نگرانی... 


محبوبه و ناهید آزاد شدند ...
ولی میدانیم که تازه این یک آغاز است.
....
برای آزادی آن دو خوشحالم، اما خبرها نشان از روزهای سختی در آینده به همراه دارند:
نوشین احمدی خراسانی، ژیلا بنی یعقوب،سارا لقمانی و سوسن طهماسبی به دادگاه احضار شدند.
.....
به گزارش محافل دانشجویی در ایران، روز شنبه ۲۵ فروردین بیژن صباغ فعال دانشجویی دانشگاه مازندران (دانشکده فنی) در برابر در اصلی دانشگاه توسط نیروهای ناشناس ربوده شده و به مکان نامعلومی منتقل گردید و تا این لحظه از وضعیت وی هیچ اطلاعی در دست نیست.
......
دادگاه انقلاب اسلامی پس از رسيدگی به پرونده آزاده فرقانی،وی را به اتهام اقدام عليه امنيت ملی از طريق شرکت در تجمع روز ۲۲ خرداد سال ۸۵ در ميدان هفت‌‏تير تهران،به تحمل دو سال حبس که به مدت پنج سال به حالت تعليق در‌‏می‌‏آيد،محکوم کرد.
.....
و در آخر نگران کننده ترین خبر:
روز سه شنبه غلامحسين محسنی اژه ای،وزير اطلاعات جمهوری اسلامی برای اولين بار و رسما از جنبش زنان را در کنار جنبش دانشجويان به عنوان برنامه تازه دشمنان بر عليه دولت نامبرد.
آقای محسنی اژه ای گفت «سياست جديد دشمن برنامه‌ريزی برای جنبش‌های گوناگون تحت پوشش جنبش زنان، جنبش دانشجويان است» و هدف اين جنبش ها را تضغيف دولت آقای احمدی نژاد عنوان کرد.
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?