<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Thursday, April 12, 2007


کمدی تراژدی "جمهوری" اسلامی 


من لینکدونی ندارم و راستش اگر هم داشتم حیف میبود که این چند خط از الیزه به لینکدونی روانه شوند، برای همین:
١- ناهید کشاورز و محبوبه حسین‌زاده به تشویش اذهان عمومی متهم شده‌اند.
٢- کار این دو نفر و همه‌ی اعضای دیگر کمپین یك‌ میلیون امضا٬‌ چیزی نیست جز آگاه‌سازی مردم نسبت به قانون. درست است که امضا گرفتن از افرادی که به این قوانین معترض هستند نیز بخش دیگر کار کمپین است٬ اما ممکن است شما با ۱۰ نفر صحبت کنید و قوانین را برایشان توضیح دهید و دو سه نفر (یا کم‌تر یا بیش‌تر) امضا کنند. پس بخش اصلی کار٬ توضیح قوانین جمهوری اسلامی ایران به مردم متبوع این دولت است.
.
نتیجه منطقی ۱: توضیح قوانین به مردم باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود.
نتیجه منطقی ٢: قدیمی‌ها بچه‌های معلول ذهنی‌شان را در پستوی خانه پنهان می‌کردند و نشان کسی نمی‌دادند تا آبروداری کنند. جمهوری اسلامی هم ترجیح می‌دهد قوانینش در پستوی دادگاه‌ها و پرونده‌ها باقی بمانند و مردم تا کارشان به قوانین نیفتاده (و هم‌چنین جامعه‌ی جهانی) از آن‌ها خبردار نشوند. انگار آبرویی هم مانده که برود.
‌نتیجه منطقی ٣ :‌ قانونی تصویب نکنید که مجبور بشوید در پستو قایمش کنید.
حالم دارد از این همه رذالت و حماقت و سنگدلی به هم می خورد.
.
شما چی، حالتان به هم نمیخورد؟
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?