<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Tuesday, April 03, 2007


اخبار 


١- رادیو " شیخ نورافشان" که فرستاده‌ و خبرنگار ویژه‌ای در تورنتو، اورشلیم و لندن دارد گزارش میکند که پنج ضعیفه جاسوس را که در حال پخش کردن اشرفیهای ساخت هلند که مارکهای پست کلنیالیزم بر روی آنها حک شده بودند در باغ "اللاله" توسط مآموران داروغه باشی طهران که زیر نظر مستقیم خلیفه‌گری "سلطان صاحب‌الایران" کنترل و اداره میشود، دستگیر و به "عدالتخانه" الوزرا روانه گردیده‌اند.

٢- رادیو "پاریس" اما حکایت میکند که تعدادی از دخترهای لوس و ننر رفسنجانی که تنها کاری را که خوب انجام میدهند، همان جیغ زدن و سر وصدا به راه انداختن است در حین باد زدن خود با عکسهای پدرشان در پارک لاله توسط مأموران ضد امپریالیست سابق نوازش شده و با ماشینهایی لوکس و مجهز به انواع تجهیزات رفاهی به هتل وزرا برده شده‌اند و در ضمن از سوی شاهدان عینی گزارش میکند که از آنها با فرشهای قرمز در جلوی اقامتگاهشان استقبال شده است. یکی از پسرهای رفسنجانی هم به خبرنگار این رادیو گفته است که خواهرانش امروز نهار قرمه سبزی میل خواهند کرد.

٣- رادیو زنستان:
تعدادی از اعضای کمپین " یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز" امروز (سیزده فروردین) در پارک لاله به جمع آوری امضا می پرداختند، بازداشت شدند.
ناهید کشاورز، سارا ایمانیان و همسر وی، محبوبه حسین زاده و سعیده امین بعد از بازداشت ابتدا به اداره مفاسد اجتماعی وزرا انتقال داده شده و بعد به کلانتری صد و چهار میدان نیلوفر تحویل داده شدند. بعد از ساعتی پرسش و پاسخ بازداشت شدگان بار دیگر به اداره مفاسد اجتماعی وزرا انتقال داده شدند و امشب را در بازداشت به سر خواهند برد.
مسولان کلانتری به خانواده های بازداشت شدگان گفته اند که فردا صبح به کلانتری صد و چهار مراجعه کنند تا وضعیت بازداشت شدگان را پیگیری کنند.
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?