<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Monday, March 12, 2007


وحشی بودن چه خصوصیاتی دارد؟ 


حتماً شما هم تا الان ایمیلهایی زیادی مبنی بر اینکه به فیلم ٣٠٠ اعتراض کنید و این و آن پتیشن را برای اعلام مخالفتتان نسبت به آن امضا کنید را، دریافت کرده‌اید.
من این فیلم را نه دیده‌ام و نه خواهم دید. ولی به این حضرات که رگ گردنشان برای این مسائل بالا میزنه باید گفت عزت و عظمت گذشته‌گان چه ربطی به شما دارد؟ از قدیم گفتند گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟
آنها (گذشته‌گان‌مان) زحمتش را کشیدند، سختی اش را دیدند، رنج فکر کردن و محرومیتها را به خود دادند، تا توانستند به شکوه و عظمتی دست پیدا کنند ( حال در اینجا به آن اشاره نمیکنم که یک اکثریتی استثمار میشدند تا اقلیتی بتوانند در فر و شکوه و رفاه زندگی کنند)... شماها چی که در آمریکا نشسته اید (بیشتر این حضرات در آمریکا به سر میبرند، البته چندتایی از این نوع نخبه‌گان هم در تورنتو یافت میشوند) و دارید از مزایای آن کشور که باز با زحمت و مبارزه دیگران (از جمله مبارزات زنان، اتحادیه های کارگری، سیاه پوستان و ... دیگر اقلیتها) ایجاد شده استفاده میکنید، هر چند وقت هم به ولایت فقیه حال میدهید و بعضاً هم سری در آخورش دارید و چشمهایتان را هم بر این بختکی که بر روی سرزمینی که افتخار گذشته اش را میکنید افتاده می بندید. و نمیبینید که این بختک دارد همان سرزمین افتخار آمیزتان را نابود میکند، نمیبینید که دارد شیره جان مردمش را میمکد، نمیبینید که زنهایش، یعنی نیمی از مردم همان سرزمین کوروش و داریوش عزیزتان هر روزه مورد تحقیر، تبیعض و شکنجه‌های روحی و جسمی قرار میگیرند، نمیبینید که چگونه سرمایه‌های مالی و انسانی آن نابود میشود و .....
.
از سوی دیگر چرا ناراحتید که مارا وحشی قلمداد کنند؟ در چه کشوری سنگسار در قانونش وجود دارد و مراسمش در ملع عام برپا میشود و مردمش میروند برای تماشا و سنگ پرت کردن؟ در چه کشوری اعدامهای دسته جمعی در خیابان انجام میشود و مردم برای حضور در صف اول دست و پا میشکنند؟ در چه کشوری در ملع عام شلاق میزنند و همه نظاره‌گر میشوند؟ در چه کشوری قطع دست و پا و چشم را از حدقه درآوردن در قانون آن ثبت است؟ در کدام سرزمین اقلیتهای مذهبی از کار و تحصیل محروم میشوند، شکنجه اعدام و میشوند ( برای مثال بهایی‌ها) و اکثریت اصلاً به روی مبارک نمیآورد؟ در کجا سراغ دارید سالروز قتل یک شخصیتی (عمر)که برای اقلیت مذهبی، مقدس و روحانی به حساب میآید جشن گرفته شود و برای قاتل بارگاه و زیارتگاه با جبروتی برپا شود (ابو لؤلؤ)؟
کجا سراغ دارید که هنوز مردهایش در خواب خوش خرگوشی نفر اول بودن در تسخیر زن آینده‌شان هستند و از وجود قوانینی مانند صیغه و ازدواج مجدد ککشان هم نمیگزد؟ در چه کشوری پدر میتواند هر بلایی سر بچه خود بیآورد و حتی سر ببرد و قانون و عرف و ... به وی حق بدهند چون صاحب بچه‌اش به حساب میآید؟ در کدام سرزمینی سراغ دارید نوجوان شانزده ساله ای که ناراحتی روانی دارد و دیگران از وی سوء استفاده جنسی کرده اند حلق آمیز شود و مردم بگویند فساد پاک شد؟ در کدام سرزمین وقتی نویسنده‌ها و دگراندیشان به قتل میرسند، به جای قاتلان، وکیل خانواده های آنان به زندان میافتد، و مردم هم انگار نه انگار؟ در کدام سرزمین دانشجویی را که بعد از شکنجه و ناملایمتی‌های بیشمار جان سپرده است را شبانه در گورستانی دورافتاده به خاک می‌سپارند و خانواده اش حق عزاداری ندارد و مردم هم که.... در کدام سرزمین خبرنگاری با داشتن اجازه از سوی مقامات برای عکس برداری از خانواده های زندانیان، اسیر میشود مورد شکنجه و تجاوز جنسی وحشیانه قرار میگیرد و در اثر صدمات وارد شده جان خود را از دست میدهد، ولی شکنجه گرش ترفیع میگیرد و میشود دادستان کل و با وقاحت به عنوان فرستاده ویژه حقوق بشر آن سرزمین به ژنو برای درس دادن به دیگران فرستاده میشود؟
کجا سراغ دارید برای کتمان کردن جنایتی تاریخی که هنوز تعدادی از شاهدان آن در قید حیات هستند (و هزاران مدرک و دلیل بر وقوع آن گواهی میدهد)، کنفرانسی برپا میشود و جانیان و هواداران آن از سراسر دنیا به خرج ملت آن دیار دعوت میشوند و حتی "روشنکفران دینی" و طرفداران "مردمسالاری مذهبی" ( اینها دیگر چه صیغه‌ای‌اند؟؟) در آن شرکت میکنند و در دروغ پنداشتن آن جنایات تاریخی از مطلق‌گراها گوی سبقت را می‌ربایند؟ در کدام سرزمین.... و خوب میتوان حالا حالا از این نوع نشانه های "تمدن" را در سرزمینمان برشمرد. راستی حالا وحشی بودن چه خصوصیاتی دارد؟
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?