<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Thursday, March 08, 2007


هشت مارس 


١- دو قدم به جلو و هیچ حرکتی به عقب
این شعار امسال روز زن در آلمان است.

٢- هشت مارس را ما زنان ایرانی در شرایطی به هم شاد باش میگوییم، که دلهایمان پر از درد است. ولی اینرا میدانیم که با وجود تعداد کم‌مان باید این راه را رفت، راه‌هایی پر مخاطره و دهشتناک. و اینرا هم میدانیم که وقتی از این کوره راه‌ها پیروز خود را به شاهراه‌ها برسانیم، خواهیم دید که عده‌ای قلیل نبوده و نیستیم و چه لذتی دارد با هم بودن و در کنار هم به هدف رسیدن.

٣- به "وبلاگ زنستان" مرتب سر بزنید تا در جریان آخرین خبرها قرار بگیرید.

٤- جوانه ها دوساله شد. دوسال پیش نوشتم:

با سلام
من هم از امروز یعنی ٨ مارس به میدان وبلاگ نویسی وارد میشوم دستم را بگیرید تا راه بیافتم . با سپاس از شما، در ضمن:
.
روز زن بر شما و همهء کوشنده‌گان عدالتخواهی ، برابری و رهائی مبارک باد
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?