<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Friday, December 15, 2006


ایرانی کیست؟ چه ماهیتی دارد؟ .... این آقای ذوب شده در ولایت فقیه در جواب پست قبلی من نوشته:
حتی تاسف خوردن هم برای شما فایده نداره ... شما ایرانی نیستید ...همین
برایم این سؤالات پیش آمد:
- ایرانی کیست و چه ماهیتی میتواند داشته باشد؟
- ماهیت ایرانی بودن را چه کسی و(یا کسانی) تعیین میکنند؟
- میتوان با یک شابلون ایرانی بودن را تشخیص داد؟
- آیا اگر کسی و یا کسانی خواستند از شابلونی استفاده کنند، تکلیف مثلاً بنده که از آن عبور نکرده ام و رفوزه شدم چه خواهد بود؟ و با من چگونه برخورد خواهد شد؟
شما چه فکر میکنید؟
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?