<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Tuesday, December 05, 2006


یک جامعه مسلمان وقتی مدرن میشود که همه از مدرن و مدرنیت میگویند ولی فرد و فردیت را فراموش کرده و به جای آن از اتوبان و برج و دالانهای شکم‌چرانی نمونه می‌آورند.
همه از مدرن و مدرنیت میگویند ولی فرد و فردیت را فراموش کرده و بوی تند مستراحهایشان هنگام پنهان ساختن بشقابهای ماهواره‌ای اشان در آنها آزاراشان نمیدهد.
همه از مدرن و مدرنیت میگویند ولی فرد و فردیت را فراموش کرده و زنبیل زنبیل، فله فله بستن روزنامه و نشریه و ممنوع‌القلم کردن این و آن نویسنده و... نبود آزادی و آزاد بودن را نمیخواهند ببینند.
همه از مدرن و مدرنیت میگویند ولی فرد و فردیت را فراموش کرده و آمار و ارقام را هیچ میدانند و به راحتی از کنار ورود سالانه ششصد هزار زندانی به اسارت و مقام ایران میان ده کشور اول جهان از جهت تعداد زندانیان رد میشوند.
همه از مدرن و مدرنیت میگویند ولی فرد و فردیت را فراموش کرده و در حسرت داشتن انجمنهایی به سر میبرند که از اعضایشان، یعنی مردانی که از بیماریهای روحی و عقده های جنسی پنهان در رنجند، نخبه‌های اجتماعی و سیاسی میسازند. یادمان نرود که هیتلر هم نقاشی میکرد و با اینکه نژاد آریا را برتر میدانست و معتقد بود که باید زنان آلمانی در خانه بنشینند و به نژاد آریایی اضافه کنند خودش نه همسری داشت و نه بچه‌ای بر جای گذاشت. آیا اینها تصادفی است؟

یک جامعه مسلمان وقتی مدرن میشود که به فرد و فردیت احترام بگذارد و اولین قدم در اینراه هم من پرداختن به بحران سکس و اخلاق در این جوامع و مهمتر از همه دست برداشتن از کنترل بر جسم زنان یعنی نیمی از شهروندان میدانم. چرا باید همه آنی باشند که در مثلاً قبیله قریش پسندیده بوده؟ این چگونه اخلاق و نرمی است که هنوز بعد از گذشت ٢٧ سال حتی خود این آقایون و آقازاده‌هایشان نمیتوانند طبق آن عمل کنند؟
آقایان، و همینطور آقازاده های مقیم خارج از کشور که به حمدالله همه هم یا رادیو دارید و یا در رسانه ای مشغول به کارید، یا وبلاگ و وب سایت دارید یا در جایی قلم میزنید، از خواب بیدار شوید، البته اگر خودتان را به خواب نزده‌اید!
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?