<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Tuesday, November 21, 2006


طرح چند سؤال 


الف - شما حتماً ماجرای دانشجوی ایرانی آمریکائی و مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و وارد شدن شوک الکتریکی بر وی بوسیله پلیس دانشگاه لوس‌آنجلس شنیده و دنبال کرده‌اید.
گذشته از رفتار نا متناسب و نا معقول پلیس دانشگاه که من آنرا در جای خود محکوم میکنم، چند سؤال برای من پیش آمده:
١- چرا و به چه دلیل این آقای مصطفی طباطبایی نژاد از نشان دادن کارت شناسایی خودداری کرده؟
٢- اگر کارت شناسای‌اش را همراه خود نداشته چرا کتابخانه را ترک نکرده و در مقابل مأموران از خود مقاومت نشان داده است؟
٣- اگر فرض را بر این بگذاریم که پلیس تنها به آقای طباطبایی مراجعه کرده باشد، چون قیافه خاورمیانه‌ای داشته، ایشان با نشان دادن کارت می توانسته این ادعا را که هر محمدی محمد عطا نیست از تمام این اتفاقات جلوگیری کند.
٤- سوال من این است که به چه دلیل ایشان کارت خود را نشان نداده؟ اگر پلیس شما (یک ایرانی در هر کجای این کرهء خاکی) را( به هر دلیلی، حتی به خاطر راسیست بودنش) در هنگام رانندگی متوقف کند و از شما گواهینامه بخواهد، این وظیفه شماست که آنرا نشان دهید. و این ربطی هم به راسیست و یا اسلام‌فوبی ندارد. اضافه بر اینکه آن مأموران پلیس که من در فیلم دیدم خودشان هم همه‌شان از نژاد اروپایی نبودند (من یک آسیا آمریکایی و یک آفریقا آمریکایی را توانستم تشخیص دهم).
یا نه چرا راه دور برویم حتی مأموران کنترل بلیط در متروها هم ( در هر کشوری) وقتی از شما میخواهند بلیط معتبر را نشانشان دهی، باید که اینکار را انجام دهی و اگرنه اولاً باید فوراً قطار مترو را ترک کنی دوماً جریمه خواهی شد.

ب- سال گذشته یک آخوند در ایستگاه مترو کرج گلوله‌ای را مستقیم در مغز جوانی جا داد. و بعدها هم آخوند را که نه در داداگاه معمولی بلکه در دادگاه روحانیت محاکمه شده بود، آزاد کردند.
روزانه در کشور گل وبلبل خودمان اینهمه زن، دانشجو، جوان، ، پیر، دختر، پسر، کارگر، استاد دانشگاه و... با نام بسیجی، نیروهای انتظامی رسمی و غیر رسمی، لباس شخصی، نیروهای موازی و..... علنی و غیر علنی مورد ضرب و شتم قرار میگیرند ویا روانهء زندان و سیاهچال و ... میشوند. به دختران و زنان هموطنمان بیحرمتی و تبعیض از هر نوع روا داشته میشود و حتی با نام بسیجی و مآموران امر به معروف و نهی از منکر مورد تجاوز قرار میگیرند. ولی این سروصداها و باران ایمیلها را از هموطنان‌مان به خصوص آنانی که ساکن سرزمین های سرکرده و یا سگ‌های زنجیری امپریالیسم هستند نمیبینیم. چرا؟
.
ج- دیروز در خبرها آمده بود که توحید غفارزاده دانشجوی دانشگاه آزاد واحد سبزوار عصر دوشنبه به ضرب چاقوی یک دانشجوی بسیجی دانشگاه تربیت معلم سبزوار کشته شد. حال چرا عکس‌العملی از سوی هم میهنانی که در همه جا بر علیه بی‌عدالتی‌ها، به خصوص که از سوی جهانخواران و صهیونیستها باشد، ندیدیم؟
.
آیا تفاوت در عکس‌العملها در این است که:
١- یکی ارتجاع خارجی انجام داده و از آنجائیکه ما ایرانیان قبل از هر چیز و تنها از روی احساسات، انسانی ضد آمریکائی (غربی) هستیم آن عمل را وحشیانه تر میدانیم.
.٢- کشته شدن آن جوان بدست آخوند در کرج و یا دانشجوی ایرانی به دست بسیج در سبزوار ویا کشته شدن اکبر محمدی ها، سنکسار کردنها و .... به دست ارتجاع خودی اتفاق افتاده و از آنجائیکه ما یادگرفته‌ایم همیشه آبروداری کنیم پتهء خودی را جلوی غریبه‌ها (کافران، صهیونیستها، فمینیستهای لیبرال و...) روی آب نخوایم ریخت و از آنها دم نمیزنیم.
.٣- همیشه و در هر لحظه به خصوص اگر هم در ینگه دنیا و نزد امپریالیست جهانخوارکه به دست صهیونیستها اداره میشود زنده گی کنیم و از هرگونه رفاه و آزادی برخوردار باشیم باید که از موقعیت خود استقاده کرده و فقط در دهان استکبار و استعمار خارجی بزنیم، چرا که ارتجاع داخلی که درحقیقت جاده صاف کن استعمار و امپریالیست است گناه دارد و هر چه هست دست پرورده خودمان است وباید هم فراموش کنیم که اصلاً چرا ما خانه و کاشانهء خود را رها کرده و فراری شده و به نزد استکبار آمده ایم؟
٤- همیشه هوشیار و آگاه باشیم که این ارتجاع خارجی بوده که حق مارا خورده و باعث شده ما عقب نگه داشته شویم. و این را هم همیشه باید فراموش کنیم که از خود بپرسیم چه شد که ما مستعمره شدیم و آنها استعمارگر و همیشه یاید تأکید کنیم که ما خود هیچ نقشی در ساختن این منجلابی که داریم در آن دست و پا میزنیم نداریم و همه تقصیرها به گردن شیطان بزرگ است.
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?