<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Tuesday, September 19, 2006


رودی کارل، سلمان رشدی، تسلیمه نسرین، کاریکاتوریست دانمارکی، پاپ ... 


١- می‌بایست مابین اسلامیسم (اسلام به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به مقاصد سیاسی) و اسلامیست (به عنوان آمر و یا عامل انجام پروژه‌های سیاسی مشخص در پناه مذهب) با اسلام (به عنوان یک اعتقاد مذهبی و شخصی) و مسلمان (به عنوان کسی که فرائض دین مورد پذیرش خود را انجام میدهد و اعقاید خود را برتر از اعقاید دیگری نیمداند و نمیخواهد که بر دیگری آنها را تحمیل کند) تفاوت قائل شد.

٢- من به این کاری ندارم که مسیحیت خودش دست کمی در اعمال خشونت از اسلام و دیگر ادیان نداشته و ندارد ( کافی است تنها و تنها نگاهی بیاندازید به تاریخ قرن بیستم و حمایت کلیسای کاتولیک از نازیستها و فاشیستها در آلمان و ایتالیا). ولی این مسلمانانی که اینگونه برافروخته شده‌اند فقط اگر خوب گوش میدادند و یا آن متن را میخواندند* که پاپ میخواهد به روشی برای محمد و آیه‌هایش آبرو بخرد، شاید اینگونه وی را شماتت نمیکردند. چرا که منظور وی از آوردن سیتات از یک قیصر دوران جنگ صلیبی چیز دیگری بود. ولی کو گوش شنوا در میان اسلامیست‌ها.

٣- آیا نباید مسلمانانی (و نه اسلامیستها) که به اسلام به عنوان مذهب اعتقاد دارند روزی در مورد اعمال خشونت در اسلام به سخن درآیند و توضیحی در مورد وجود آیه‌هایی مانند آیه‌های زیر در قرآن بدهند؟:

سوره‌ی ال عمران، آیه ۲٨: مسلمان نباید دوست غیر مسلمان برگزیند، که این خواست الله نیست، مگر آنکه شر ایشان را دفع کنید.
سوره‌ی النساء، آیه ۴۵: الله بهتر می داند که چه کسانی دشمن شما هستند, برای شما دوستی و یاری‌ی الله کافی است .
سوره‌ی النساء، آیه٨۹: با نامسلمانان دوستی نکنید تا ایمان بیاورند و اگر باز از ایمان برگشتند، آنها را بگیرید و بکشید، که آنها دوست و یار شما نیستند.
سوره‌ی البقره آیه۱۹۰: بکشید در راه الله، مخالفان را, ولی بدون شورش، که الله شورش را دوست ندارد .
سوره‌ی التوبه، آیه ۲٨: ای مسلمانان مشرک ها نجس هستند و نباید از امسال به کعبه وارد شوند. اگرشما از کاهش درآمد خود در هراس هستید، الله از فضل خود شما را بی نیاز می سازد. (حج واجب همان فضل الله است )
سوره‌ی البقره آیه۱۹۱: بکشید آنها را در هر کجا که بر خورد کردید، آنها را دنبال کنید و بیرون برانید، ولی در مسجدالحرام اگر مقاومت نکنند، آنها را نکشید، بکشید اگر مقاومت نشان دادند، که این است مجازات کافران .
سوره‌ی التوبه، آیه ۵: همین که ماه حرام گذشت، در کمینشان باشید، بر آنها هجوم بیارید و بکشید مشرکان را با هر نیرنگی که می‌توانید، چنانچه نماز بگزارند و زکات بپردازند از خون آنها بگذرید که الله غفور و رحیم است .
سوره‌ی التوبه، آیه ۱۲٣: بکشید کافران را از پس هم، تا جدیت و خشم شما را احساس کنند.
سوره‌ی محمد، آیه ٣۵: سستی نکنید، به صلح تن در ندهید, چون الله شما را قویتر و بی نقص گردانده است.
سوره‌ی التوبه، آیه‌ ۲۹: بکشید کسانی را که به الله و احکام (...) او ایمان ندارند، همچنین آن دسته که خود اهل کتاب هستند ولی اسلام را نپذیرفته‌اند، مگر اینکه تعهد کنند که با خواری و خفت بدست خود جزیه (جریمه‌ی دگراندیشی در اسلام) بپردازند.
سوره‌ی محمد، آیه ۴: کفار را در هر کجا یافتید گردن بزنید تا زمین از خون آنها رنگین شود. اسیران را محکم ببندید که قادر به گریز نباشند.

٤- آیا اسلامیست‌ها با نشان دادن خشونت و سوزاندن صلیب و آدمکی به عنوان سنبلی از پاپ، حمله به کلیساها، کشتن یک راهبه که کارهای خیریه انجام میداده و با دهنهای کف کرده فحش به زمین و زمان میدهند میخواهند بگویند در ایدئولوژی آنها خشونت وجود ندارد؟ در خبرها آمده بود که حتی بعضی از گروه‌های اسلامیستی پاپ را تهدید به قتل کرده‌اند.

٥- ولی چرا دیگر مسلمانان ساکتند؟ چرا این فجایعی که به نام مذهبشان صورت میگیرد آنها را برآشفته نمیکند؟

البته من خوشحالم که این اسلامیست‌ها دارند هر چه را که در چنته دارند نشان میدهند، هرچه زودتر این فضولات رسوب شده به سطح بیآیند، برای انسانیت و صلح و آرامش بهتر خواهد بود.

------------------------------------------------

* رهبر مذهبی ترکیه حرفش را در محکوم کردن پاپ پس گرفت، چرا که وی اصلاً صحبتهای پاپ را از قبل نخوانده بوده بلکه از دیگران شنیده بوده است.

گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?