<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Tuesday, July 11, 2006


سومین سالگرد قتل زهرا کاظمی • گزارشگران بدون مرز: سه سال پس از مرگ زهرا کاظمی عاملان این قتل نه تنها تحت تعقیب قرار نگرفته اند که از مصونیت کامل از مجازات بهرمند هستند. در پی تبرئه ی تنها متهم این قتل رضا اقدام احمدی در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۸۴ توسط دادگاه تجدید نظر، علیرغم اعتراض و درخواست رسیدگی وکلای خانواده ی زهرا کاظمی، دستگاه قضایی به سکوت خود در این باره ادامه می دهد .... ادامه خبر
.
از سایتی که استفان هاشمی برای یادبود مادرش طراحی کرده دیدن کنید : ---» http://www.zibakazemi.org/
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?