<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Wednesday, March 15, 2006


صد روز گذشت و مقایسه‌ای دیگر دیروز مصادف بود با صدمین روز به سقوط کشاندن هواپيمای سی - ‌ ١٣٠ که منجر به کشته شدن مسولان نظامی و خبرنگاران خودی و نیمه خودی شد. حال از این میگذریم که دست اندرکاران با چرت و پرت گفتن آنرا زیرسبیلی رد کردند، مسئله‌ای که من در اینجا میخواهم بیان کنم مقایسه این مورد و در دست داشتن انرژی اتمی (حتی صلح آمیز آن) بوسیله این قصابان است.
نگاه کنیم به ماجرا: هواپیما دچار نقص فنی است، خلبان اول حاضر به پرواز نیست. تعدادی از خبرنگارا ن در تصمیم خود تجدید نظر میکنند و میخواهند بازگردند، از بالا دستور میرسد و به آنها اجازه برگشت داده نمیشود. خلبان دوم را مجبور به پرواز میکنند. خوب شما حالا فرض کنید یک همچین سیستم توتالیتاری صاحب حتی یک رأکتور اتمی برای تولید برق باشد. نقص فنی ایجاد میشود مدیر میگوید هر چه سریعتر رآکتور را باید از فعالیت باز داشت و اگر نه فاجعه انسانی و زیست محیطی ایجاد میشود. از بالا دستور میرسد نه کارخانه پسر رفسنجانی در حال حاضر احتیاج به فلان قدر برق دارد و اگر آنرا از سیتم خارج کنید تولید میخوابد و باید ادامه دهید. مدیر میگوید پس بدون من و در جا استعفا میدهد. یک مدیر مکتبی میآورند و ....چرنوبیل دیگری. البته این یک سناریو فرضی است ولی سانحه به سقوط کشاندن هواپیما را که همه تجربه کردیم.
ضمناً در همینجا هم اینرا به اطلاع برسانم که سانحه چرنوبیل دقیقاً به این علت روی داد چون از بالا دستور رسیده بود که به علت نیاز بالا نباید که کنترل ایمنی سویچها و دستگاههای دیگر در آنروز انجام گیرد و تولید باید ادامه پیدا کند.

برای همین من معتقدم این رژیم به هیچ عنوان نباید اجازه داشته باشد حتی برای تولید الکتریسیته به این تکنولوژی دست یابد. من حتی معتقدم به دست این رژیم نباید هیچگونه وسیله‌ای حتی باتوم رساند، چرا که علیه مردم از آن استفاده خواهد کرد همانطور که در روز هشت مارس در پارک دانشجو شاهدش بودیم.
این دلیل مسخره که چرا اسرائیل دارد ما هم میخواهیم داشته باشیم را من دلیلی احمقانه و برخواسته از عقده حقارت میدانم کسی نیست بگوید اسرائیل و پاکستان و حتی آمریکا هم نباید داشته باشند و حق آنان هم نیست. و در پی آن باید که آژانس بين المللی انرژی اتمی را تقویت کرد تا که حتی رژیمها و قدرتهای قلدر دیگر را هم مجبور سازد تا از این مسابقه خطرناک دست بردارند. و اگرنه که فردا در این منطقه بلبشو هر که دستش به دهنش میرسد فیلش یاد هندوستان خواهد کرد و این آن خطری است که ما ایرانیان باید آنرا جدی گرفته و مانعش شویم.
در ثانی چرا کسی نمیگوید خیلی از کشورها ندارند پس بهتر که ما هم نداشته باشیم و سری را که درد نمیکند بر آن دستمال نبندیم. متآسفانه رژیم " نه جمهوری" اسلامی آنقدر در داخل مردم را در بی خبری گذاشته و آنقدر سمپاشیهای تبلیغاتی انجام داده که خیلی این پروژه ضد ملی را که تنها و تنها سرکوب مردم ایران و منطقه را مورد هدف خود قرار داده را به اشتباه "غرور ملی" قلمداد میکنند. ولی این خارج نشینان را چه میشود؟
توضیح: عکس بالا یکی از بچه های چرنوبیل است.
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?