<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Thursday, February 23, 2006


به خود سانسوری پایان دهیم 


اشپيگل: شما اين حق را برای مسلمانان قائل نيستيد که از اعتقادات خود در مورد توهين و افتراء دفاع کنند؟
هيرزی: اين درست تقديم کردن آن طرف صورت است. پيشنمازان افراطی هر روزه در مساجد، در حين موعظه‌هايشان عليه غيرمسلمانان نفرت می‌پراکنند و ملعنت نشاء می‌کنند. آنها مدام يهوديان و مسيحی‌ها را موجوداتی پست و حقير جلوه می‌دهند و در مقابل ، ما همه سکوت می‌کنيم (*). چون اعتقاد داريم در چهارچوب آزادی عقيده و بيان صحيح نيست که اعتراض کنيم. ما اروپائی‌ها کی می‌خواهيم درک کنيم، که اسلام‌گرايان‌ها همين حق را هم به ما نمی‌دهند. بدين ترتيب پس از نرمش و به زانو درآمدن غربی‌ها هم قطعا خواهند گفت: خدا به کافران دلی ترسو ارزانی داشته.
.....

اشپيگل: به نظر شما همانطور که در «تسليم» نشان داده‌ايد آيا شکل اين «ادعای اعلام حقيقت مطلق از طرف قرآن» است که مانع بزرگ ايجاد رفرم در اسلام گرديده؟
هيرزی: اين فرضيه که «قرآن از جانب خدا ديکته شده و مطلقيت آن غيرقابل انکار و تغييرات» است ، می‌بايستی بديلی بيايد. مسلمانان بايد به اين آگاهی برسند، که تدوين قرآن توسط انسانها صورت گرفته. بسياری از مسيحی‌ها هم امروزه ديگر به جهنم، به فرشته و اين که کره‌ی ارض ظرف شش روز از طرف خدا خلق شده، اعتقاد چندانی ندارند. آنان اين موهومات را بيشتر داستان سرائی دينی می‌دانند تا واقعيت. با اين همه به ايمانشان به خداوند خللی وارد نمی‌شود.

این دو سؤال و جواب را از گفتگوی خانم آيان هيرزی علی ( تهيه کننده‌ی فيلم "تسليم" )، که تئو ونگ گوگ به خاطر آن کشته شد، با هفته‌نامه‌ی " اشپيگل" برگزیدم. خانم هیرزی علی ، سومالی الاصل ـ مسلمان زاده ـ تابع هلند و نماينده پارلمان اين کشور از جانب حزب ليبرال هلند است.

(*)- برای نمونه ملائی در شهر کلن آلمان، که به نام خلیفه کلن نیز معروف شده بود روی منبر میرفت و آلمانیها را کافر خطاب میکرد و قتلشان را واجب میدانست. وی مبلغ "ولایت فقیه" بر روی کره زمین بود. جالب اینجا بود که این آقا به عنوان پناهنده برای خرج خود و خانواده‌اش و حتی کرایه خانه‌اش از شهرداری کلن کمک میگرفت. به معنی دیگر از تسهیلات همان کافران استفاده میکرد..

این خبر را هم از روزنامه جمهورى اسلامى بخوانید:
" مريوان حلبچى" نويسنده اى است كه چندى پيش كتابى تحت عنوان " سكس , شرع و زن " نوشته و با تاييد وزارت فرهنگ كردستان عراق آن را به چاپ رسانده است . اين نويسنده ٤٠ ساله كرد, بخاطر پرداختن جزئيات مسائل زناشويى پيامبران و تعدد زوجات آنان بويژه پرداختن به اين مساله درباره حضرت رسول اكرم در اين كتاب, توسط جماعت اسلامى كردستان محكوم به اعدام شده است . پايگاه اينترنتى شبكه خبرى "العربيه" مى افزايد: گرچه جماعت اسلامى كردستان فتواى قتل اين نويسنده را تكذيب كرده است, اما پرداختن به اين مساله در خطبه هاى نماز جمعه در كردستان موجب مخفى شدن اين نويسنده و خانواده وى از انظار مردم شده است.

حالا یک سئوال: چگونه و با اتکا به چه مرجعی یک روحانی (هر کسی چه خمینی چه همین ملاهای کرد در کردستان عراق) میتواند خود را نماینده خدا بر روی زمین بداند و براحتی به خود اجازه دهد که فتوای قتل کسی را صادر کند؟

در اين ميان ما زنان بيشترين لطمه‌ها را متحمل خواهيم شد. در پشت تمام اين جنجال ها دستهای مزدوران جمهوری اسلامی محسوس است. زمان آن رسیده که به افشای آن بپردازیم ساکت ننشینيم.

زمان آن رسیده که دیگر باید در مقابل مسلمانان واپس گرا و رژيم های ارتجاعع منطقه ایستاد و از داشتن آزادی عقیده حمایت کرد!
زمان آن رسیده که از این عقب نشينی دست برداریم . اگر نه هر گاه از مذهب و جنايات آن به خصوص عليه زنان بگوييم، باید هراس آنرا داشته باشیم که شاید توسط مسلمانی مزدور و یا افراطی محکوم به مرگ شویم.
زمان آن رسیده که به این خود سانسوری، به بهانه اینکه نبايد راجع به اعتقادات ديگران ( اگر چه از مغایر با حقوق بشر وغیر انسانی بودن آن مطمئنیم) حرف زد و آنها را مورد انتقاد قرار داد، پایان دهیم. در غیر اینصورت در آینده‌ای نزدیک خود روانه دادگاههای تفتیش عقاید خواهیم شد.

زمان آن رسیده که به مطبوعات، راديو و تلويزيون‌ها هشدار دهیم که مبادا آنها از ترس حمله به آنها و یا به آتش کشيده شدنشان، هرچه و یا هر که را از چهارچوب مورد پذيرش اسلامگرايان پارا فراتر ميگذارد حذف کنند و به او امکان بيان ندهند. همچنان که کاريکاتوريست دانمارکی از کار اخراج شد.

و البته که نباید فراموش کنیم که دولت های کشورهای غربی نيز به اين "دشمن" نياز دارند تا سياست های نژادپرستانه، نئولیبرالی و غير دمکراتيک خود را در عرصه داخلی و سياست های جنگ طلبانه خود در عرصه خارجی را برای مردمانشان توجيه کرده و ضروری جلوه دهند.
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?