<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Friday, February 03, 2006


جریان کاریکاتورهایی از حضرت محمد و اعتراض مسلمانان ١- زمانی که بن لادن خود را نماینده خدا و پیغمبر اسلام دانست و فقط در یک روز بیش از چهار هزار نفر را کشت چرا کسی اعتراض نکرد که به اسلام بی احترامی شده و حتی نقل و شیرینی پخش شد؟

٢- زمانی که خمینی و حالا خامنه‌ای خود را نماینده خدا بر روی زمین میدانند و هر کاری را که میکنند خواسته خدا و برآمده از اسلام میدانند چرا کسی نمیگویید به اسلام بی‌حرمتی شده؟

٣- زمانی که خمینی دیگر جلادان در تابستان ٦٧ هزاران نفر را به اسم خدا و پیغمبر و اسلام شکنجه کرده و در آخر کشتند کسی اعتراض نکرد و فریاد برنیاورد وای اسلام؟

٤- وقتی صدام با نام اسلام به ایران حمله کرد و قصابان خمینی آنرا مغتنم شمرده بر دفاع رژیم ضد انسانی خود نام دفاع از اسلام و میهن اسلامی نهادند و جوانان دو کشور را به کشتن دادند، سرمایه ایران و عراق را به باد دادند، برای جلب حمایت از سوی دیگر مسلمانان یکی نفت مجانی به کشورهای اسلامی تقدیم میکرد دیگری چک میفرستاد چرا صدائی بلند نشد که اسلام بازیچه قرار گرفته؟

٥- وقتی ملائی که به نام خلیفه کلن معروف شده بود به عنوان پناهنده برای خرج خود و خانواده‌اش و حتی کرایه خانه‌اش از شهرداری کلن کمک میگرفت و بر روی منبر آلمانیها را کافر خطاب میکرد و فتلشان را واجب میدانست چرا کسی اعتراض نکرد که این توهین به مسلمانان است؟

٦- زمانی که یک کارمند سابق کنسولگری جمهوری اسلامی از طریق زر و زوری که در سایه مقام قبلیش سرمایه ای به هم زده و در شهری در آلمان مغازه خواربار فروشی میزند و یعنی باز به طریق دیگری کاسبی میکند و مفتخرانه دم بر میآورد که گوشت حلال میفروشد و آلمانیها را هم کافر نجس میداند، چرا فریاد کسی بلند نمیشود که ای مزدور، ای دغل چرا رندی و طمع خود را به اسلام میچسبانی و به اسلام بی احترامی میکنی؟ بلکه بر عکس خانمها و آقایان متدین ایرانی برای اینکه نماز و روزه‌شان قبول باشد اصلاً برای خرید گوشت حلال به ایشان مراجعه میکنند..
وووو

و حالا در سپتامبر گذشته یک روزنامه‌مگار دانمارکی برای کتابی در مورد پیغمبر اسلام به دنبال طرحهائی است پیدا نمیکند از خواننده‌گان نشریه‌ای کمک میگیرد چند نفری از قرار یکی که کمک فارسی زبان هم داشته به وی جواب مثبت میدهند و آن طرحها هم در نشریه منتشر میشوند و آنوقت است که فغان واویلا اسلام در خطر است به آسمان میرسد.
البته من میدانم که نیروهای نژاد پرست و ضد خارجی اروپائی و آمریکائی سوژه جدیدی برای ابراز نظرات ضد انسانی خود پیدا کرده‌اند و آنرا هم میدانم که باید ما تبعیدیان نوک حمله‌مان رو به آنها باشد ولی آیا این مسلمانان خود در ساختن این جو سهیم نیستند؟ آیا خود بهانه های لازم را به دست نژاد پرستان نداده‌اند؟

مسئله دیگر که در این میان مطرح است مورد آزادی بیان است. و من از مسلمانانی که رگ غیرتشان بالا زده میپرسم مگر کم از پاپ و مسیح و عیسی و حتی خدا کاریکاتور در کتابها نشریات اروپائی و آمریکائی چاپ و متنشر میشود و یا فیلمهائی که ساخته میشوند ( فیلم زنده‌گی برایان یکی از فیلمهای مورد علاقه من است) چرا رگ غیرت مسیحیان به این سرعت و اینچنین کور بالا نمیزنه و تازه شما چرا اعتراض نمیکنید که به مریم و مسیح یعنی به قداسان خود شما هم به حرمتی شده؟
برای دیدن بقیه کاریکاتورها اینجا را کلیک کنید!
ضمناً این ویدئو کلیپ را هم حتماً تماشا کنید! خوشتان خواهد آمد.
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?