<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Monday, December 05, 2005


حرامزاده یا حلالزاده مگر فرقی هم میکند؟ 


ما نمیتوانیم با ابزار ضدفرهنگی این رژیم به مبارزه با آن برویم. باید که آنها را لااقل در مسائل فرهنگی خلع سلاح کرد. چندی پیش در یک کامنتی برای دوستی یکی به دیگری گفته بود حرامزاده . حالا این دوست میخواست ثابت کند که فلانی حرامزاده نیست چرا اینقدر و قت و اعصاب خودرا بیهوده هدر بدهیم برای اثبات یک ارزشی که ارزش مانیست و کلاً به این دوره و زمانه نمیخورد و به دوران توحش تعلق دارد. چرا باید اینقدر ناراخت شویم وقتی به ما میگویند حرامزاده. آیا دردی را درمان میکند اگر رگهای گردنمان بیرون بزند و داد و فریاد براه بیاندازیم تا بخواهیم ثابت کنیم که حرامزاده نیستیم؟ با اینکارمان تازه افتاده ایم به دنبال توپی که آنها در زمین بازی ما انداخته اند. برعکس باید آنان را خلع سلاح کرد، بگوییم اولاً مگر حرامزاده بودن چیز بدی است؟ وقتی که موجودی از رابطه دونفر بوجود آمده اکه ازدواج نکرده بوده اند (در حقیقت چون آخوندی یک جمله عربی نگفته و پولی به جیب نزده؟) اگر بد است آن پدر و مادر باید مورد شماتت قرار بگیرد نه بچه آنها، وی که در این جریان مقصر نیست. دوماً اگر آن پدر و مادر با عشق با هم آمیزش کرده‌اند و خواسته‌ای دو طرفه بوده که دیگر به هیچکس مربوط نیست . و در اینمورد تازه بچه باید خیلی هم به خودش ببالد که ثمره یک عشق بوده نه مثل ماها که اکثر مادرهایمان را به اجبار خانواده تن به ازدواج با پدرانمان داده اند. میخواهم بگویم خیلی از ما حلالزاده ها حتی از تجاوز پدر به مادرمان بوجود آمده‌ایم و این نباید افتخار ما باشد. همین
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?