<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Monday, November 28, 2005


راهپیمائی بزرگ زنان علیه قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی 


دوستان عزیز، من از این اکسیون حمایت می‌کنم برای همین اطلاعیه زیر را عیناً درج میکنم. اگر چه کسانی در این کارزار هستند که با آنها از خیلی نظرها هم عقیده نیستم و معتقدم که در نگاهشان به پدیده‌ها تحولی جدی صورت نگرفته، ولی معتقدم باید از هر حرکتی که به هدف ما یعنی سرنگونی حکومت جهل و خرافات ولایت فقیه میانجامد و همینطور به بهبود وضع زن ایرانی کمک میکند باید حمایت کرد.
شماها هم میتوانید در کشور خودتان دست به اکسیونهای اینچنینی بزنید. خلاصه که باید به هر دری زد.

٨ مارس: راهپیمائی بزرگ زنان علیه قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی

اگر مخالف سنگسار هستید!
اگر مخالف حجاب اجباری هستید!
اگر مخالف بازداشت و آزار زنان هستید!
اگر مخالف فرود آمدن شلاق بر پیکر زنان هستید!
اگر مخالف هر شکلی از مرد سالاری هستید!
اگر مخالف کلیه قوانین نابرابر و قرون وسطایی جمهوری اسلامی علیه زنان هستید!

به راهپیمایی بزرگ زنان علیه قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی در 8 مارس 2006 بپیوندید!

بیش از 25 سال از حیات یکی از زن ستیز ترین حکومتهای جهان می گذرد. حکومتی که ستم بر زنان و سرکوب و بی حقوقی مفرط آنان یکی از پایه های اصلی اش را تشکیل می دهد.
بیش از 25 سال از مبارزه و مقاومت زنان علیه فرودستی و بی حقوقی شان در همه عرصه های سیاسی، حقوقی، فرهنگی، اقتصادی می گذرد. زنان شلاق، سنگسار، زندان و شکنجه و اعدام را به جان خریدند، اما تن به احکام قرون وسطایی شریعت ندادند.
8 مارس امسال فرصت مناسبی است که بار دیگر همبستگی خود با مبارزات زنان در ایران را اعلام کنیم. و این روز را به یک نمایش شورانگیز وپرشکوه از همبستگی جنبش زنان علیه نظام زن ستیز جمهوری اسلامی بدل کنیم.
ما زنان «کارزار لغو قوانین نابرابر علیه زنان» به مناسبت روز جهانی زن در تدارک راهپیمایی بزرگی از کشور آلمان به هلند هستیم. (جزئیات این راهپیمائی اعتراضی که در مقابل دادگاه بین المللی لاهه ختم خواهد شد متعاقبا به اطلاع همگان خواهد رسید.)

این راهپیمایی :
جای هر زنی است که قلبش از سنگسار خواهرانش در ایران لرزیده است!
جای هر زنی است که طعم تلخ شلاق را در مقابل حق پوشش چشیده است!
جای هر زنی است که حاضر نیست به فرودستی و نیمه بودن انسان تن دهد!
جای هر زنی است که برای حق خود بر بدن خویش مبارزه می کند!
جای هر زنی است که برای حق تعیین سرنوشت خود تلاش می کند!
جای هر زنی است که خواهان حق طلاق، حق سفر، حق سقط جنین، حق حضانت و همه حقوق اولیه انسانی است!
جای هر زنی است که حاضر نیست سرنوشتش را به احکام و قوانین قرون وسطایی جمهوری اسلامی بسپارد!
جای هر زنی است که می خواهد دست دین از کلیه شئونات جامعه بویژه زندگی زنان کوتاه شود!

این راهپیمایی جای همه زنان و مردان آزایخواه و نیروهای سیاسی مترقی و انقلابی است که خواهان آزادی و برابری میان زنان و مردان در همه حیطه های زندگی و رفع هرگونه ستم جنسیتی هستند.

زنان و مردان آزادیخواه!
حضور قدرتمندانه و متحدانه شما در این راهپیمایی موجب خواهد شد که صدای مبارزات حق طلبانه زنان ایران را هرچه رساتر به گوش مردم سراسر جهان برسانیم و جنبش جهانی زنان را علیه قدرتهای امپریالیستی که حافظ مردسالاری در گوشه و کنار و جهان هستند، تقویت کنیم.
باشد تا همگام با مبارزات مردم ایران این نظام قرون وسطائی را برای همیشه به گور بسپاریم.
باشد تا بر تارک این مبارزات، مطالبات و خواسته های زنان چون نگینی بدرخشد. چرا که میزان آزادی و پیشرفت یک جامعه با میزان آزادی و پیشرفت زنان آن جامعه مشخص می شود.

کارزار مبارزه برای لغو کلیه قوانین ضد زن و مجازات های اسلامی در ایران - نوامبر 2005
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?