<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Tuesday, October 04, 2005


و باز هم چرا؟ 


خوب من دوباره برگشتم منزل. یاد جوکی که پدرم تعریف میکرد افتادم. و آن این بود که از یک بابایی که تازه‌گی از سفر مکه برگشته بوده میپرسند خوب خانه خدا چطور بود؟ وی در جواب میگوید: خانه خدا خوب بود ولی هیچ جا خانه خود آدم نمیشه.
جای شما خالی سفر زیبایی به ترکیه داشتم. در طی این سفر و مشاهداتم از ترکیه امروزی سئولات زیر برایم مطرح شد که اگر چه شاید هر کدام از ماها جوابهائی برای آنها داریم ولی بد نیست باهم مرور کنیم:
١- چگونه است که تعداد زنان ترک دارای حجاب اسلام سیاسی در برلین بیشتر از شهرهای ترکیه است؟
٢- چگونه است که دولت ترکیه با اینکه این کشور از منابع نفتی و گازی محروم است به جای اینکه به سرش بزند نیروگاه هسته‌ای داشته باشد با یک طرح ارزان قیمت مصرف آبگرمکنهای خورشیدی را آنچنان رایج کرده که بر سر هر بامی یک دستگاه آن قابل رویت است (البته در کنار بشقاب گیرنده ماهواره)؟
٢ - چگونه است که ترکیه توانسته در همین چند سال اخیر به یکی از مهمترین تولید کننده‌گان پنبه و در پی آن پوشاک و اجناس نخی در دنیا تبدیل شود؟ ( اینرا هم در نظر بگیرید که ترکها از برکت داشتن امام محروم میباشند)
٤ - چگونه است که تولیدات صنایع دستی ایران به خصوص محصولات اصفهان در ترکیه با کیفیت بهتری تهیه شده و به توریستها عرضه میشود؟ که این خود یکی از منابع مهم ارزی این کشور را تشکیل میدهد ( باز فراموش نکنید که ترکها آیت‌الله جنتی هم ندارند که امام مهدی به خوابش بیاید و بگوید چه چیز برای ملت ترکیه خوب است و چه چیزی بد).
٥ - چگونه است که آتا تورک که تقریباً همزمان با رضاشاه قدرت را در دست میگیرد در ترکیه اعلام جمهوری میکند و رضاخان دوباره یک سلسله دیگر پی ریزی میکند؟

ادامه دارد
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?