<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Saturday, September 17, 2005


جشن ساحل موزه ها 


هر ساله در آخرین جمعه، شنبه و یکشنبه آگوست در فرانکفورت جشنی برگزار میشود که برای من که امسال در آن شرکت کردم فوق العاده تجربه جالبی بود. البته به مانند این هم در اکثر شهرهای آلمان و یا کلاً اروپا مراسمی برگزار میشود ولی در فرانکفورت خصوصیات جالبی دارد که در اینجا به آن میپردازم.
نام این مراسم جشن ساحل موزه‌هاست و این به این خاطر است که در ساحل جنوبی رود "ماین" در فرانکفورت تعداد زیادی موزه وجود دارد و به همین علت این خیابان به غیر از اسم خودش ساحل موزه‌ها نامیده میشود. در این سه روز تمام دو سوی خیابان پوشیده میشود از دکه‌های فروش انواع غذاها و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی از ملیتهای مختلف در کنار دکه‌های کارهای هنری و صنایع دستی و جالب تراز همه دکه‌های اطلاعاتی از طرف موزه‌ها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی. ضمناً موزه‌ها در این شب تا ساعت ده شب باز هستند و بازدید کننده میپذیرند. در باغهای موزه‌ها هم سکوهایی برای نوارنده‌گان، خواننده‌گان، رقصنده‌گان و دیگر هنرمندان برپا میشود. برای نمونه در باغ موزه هنرهای معاصر موسیقی جاز و در باغ موزه فرهنگها موسیقی ملیتها که امسال بیشتر از کشورهای بالتیک بود و در باغ موزه هنرهای تجسمی موسیقی پاپ با ترانه‌هائی که هرکسی یک جورائی از آنها خاطره دارد و در باغ .... در شب آخر هم یک کشتی به روی آب میاید و همرا با موزیک به آتش بازی میپردازد.
شرکت کننده‌گان از فرانکفورت و دیگر شهرهای اطراف در این سه روز به این مکان هجوم میآورند و به شادی و پایکوبی میپردازند. فردای این مراسم در روزنامه خواندم که امسال شرکت کننده‌گان را بالغ بر ٣ میلیون نفر تخمین زدنده‌اند و مراسم بدون هیچگونه درگیری و مشکلی به خوبی انجام شده.
حالا چرا از این جشن برایتان میگویم؟ فقط به این خاطر که سئوالاتی برای من مطرح شده‌اند که با اینکه خودم تا حدی جواب برای آنها دارم میخواهم از شما هم بپرسم:

- چگونه است که سه میلیون نفر با اینکه مشروبات الکلی صرف میکنند و در یک محوطه محدود تنگاتنگ به رقص و پایکوبی میپردازند هیچ درگیری و چاقو کشی اتفاق نمیافتد ولی در یک میهمانی شب عید ایرانیان با صد نفر شرکت کنندهء ایرانی باید چندین بار پلیس را خبر کرد؟
- چگونه است با اینکه زنان و دختران شرکت کننده در این جشن هر جوری که میخواهند لباس میپوشند و آرایش میکنند ولی دچار مزاحمت لفظی و فیزیکی قرار نمیگیرند.
- چگونه است که با اینکه تعداد زیادی از این سه میلیون شرکت کننده با اتوموبیلهای شخصی به محل جشن میایند ترافیک تمام شهر به هم نمیخورد و دعوا و درگیری بر سر پارک ماشینها صورت نمیگیرد؟ و به قولی خون هم از دماغ کسی نمیریزد؟
- چگونه است که.....

شما چه فکر میکنید؟
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?